Λιγότερο από έναν καφέ μπορεί να κοστίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα στο σκοτεινό διαδίκτυο, αγγλιστί dark web, σύμφωνα τουλάχιστον με πρόσφατη έρευνα της Kaspersky η οποία μελέτησε τις συνέπειες της συναινετικής και μη συναινετικής δημόσιας κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Με τα offline και online κομμάτια της ζωής μας να είναι πλέον πλήρως αλληλένδετα, οι διαδικτυακές ενέργειες επηρεάζουν άμεσα τη φυσική σφαίρα. Ένας από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι η επικοινωνία και η ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών, η οποία εμπεριέχει πάντα τον κίνδυνο τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε χρήστη να χρησιμοποιηθούν εναντίον του.

Το 37% των millennials πιστεύουν ότι είναι βαρετοί για να πέσουν θύματα ψηφιακού εγκλήματος